Liczba odwiedzin: 8444
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1008

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Płock, 1533-09-19


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, address in Dantiscus' own hand, BNW, BOZ, 2053, TG 16, Nr 1940, k. 151-152
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 374v
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 465, k. 396v
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 401v
5kopia język: łacina, XVII w., BCz, 270, s. 465-466
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 231, s. 655
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 231, s. 472

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 367

Publikacje:
1AT 15 Nr 459, s. 633-634 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu