Liczba odwiedzin: 2963
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #103

Remaclus [ARDUENNA] do Ioannes DANTISCUS
Mechelen, [1523]-06-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1599, s. 1173-1174
2ekscerpt język: łacina, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 546
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu