Liczba odwiedzin: 9239
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1056

Maximilian I of Habsburg do Ioannes DANTISCUS
Füssen, 1516-07-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XIX w., BK, 1845, 10r (t.p.)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu