Liczba odwiedzin: 8677
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1062

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Löbau (Lubawa), 1533-12-23


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, address in Dantiscus' own hand, BNW, BOZ, 2053, TG 15, Nr 1797, k. 200-201
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 374v-375r
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 466, k. 396v-397r
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 401v-402r
5kopia język: łacina, XVII w., BCz, 270, s. 466-467
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 284, s. 801-802
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 232, s. 472-473

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 433

Publikacje:
1AT 15 Nr 597, s. 857 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu