Liczba odwiedzin: 6832
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1118

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Prague, 1534-02-13
            odebrano [1534]-03-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 125-126
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 23
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 15, k. 14r-16r
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 14, k. 41v-47r
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 57r-65r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 112-124
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 17v-19v
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 50 (TN), Nr 46, s. 143-152
9regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 84

Podstawy źródłowe - stare druki:
1Monumenta inedita s. 432-435 (in extenso)

Publikacje:
1RDHD 1889 Nr 13621, s. 1601 (łacina regest, selective)
2HÄPKE s. 157-158, footnote 5 (ekscerpt)
3AT 16/1 Nr 102, s. 209-216 (in extenso; polski regest)
4DE VOCHT 1961 Nr DE, 272, s. 196 (angielski regest)
5Españoles part II, Nr 76, s. 248-251 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
6Españoles part IIIB, Nr 13, s. 325-326 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
7CEID 2/2 (Letter No. 58) s. 271-282 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu