Liczba odwiedzin: 17540
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1133

Mikołaj DZIAŁYŃSKI (von DZIALIN) do Ioannes DANTISCUS
Strasburg in Preussen (Brodnica), 1534-03-18
            odebrano [1534]-03-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: polski, autograf, AAWO, AB, D. 67, k. 258-259 + f. [1] missed in numbering after f. 256

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 513

Publikacje:
1AT 16/1 Nr 192, s. 361-364 (in extenso; polski regest)
2Chrestomatia s. 217-219 (in extenso)
3Listy polskie 1 Nr 23, s. 53-56 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu