Liczba odwiedzin: 4020
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #114

Ioannes DANTISCUS do Sigmund von HERBERSTEIN
Munich, 1518-11-24


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in another hand in German, ONB, Cod. 13.597, k. 14r-v

Publikacje:
1CEID 2/1 Nr 10, s. 93 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu