Liczba odwiedzin: 472
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1141

Thorn Town Council do Ioannes DANTISCUS
Thorn (Toruń), 1534-04-10
            odebrano 1534-04-11

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1596, s. 373-375
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu