Liczba odwiedzin: 10533
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1167

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1534-06-02


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, ręką pisarza, XVI w., BNW, BOZ, 2053, TG 17, Nr 2043, k. 137r-v
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6553, k. 408v-409r
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 50 (TN), Nr 140, s. 471-472
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 272, s. 578

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 573

Publikacje:
1AT 16/1 Nr 315, s. 584-585 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu