Liczba odwiedzin: 9193
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1169

Mikołaj GRABIA do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1534-06-02
            odebrano [1534]-06-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 4, k. 2 + f. [1] missed in numbering after f. 2

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 568

Publikacje:
1AT 16/1 Nr 316, s. 585-587 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu