Liczba odwiedzin: 4868
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1218

Mathias HELD do Ioannes DANTISCUS
Palencia, 1534-08-20
            odebrano [1534]-11-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 4, k. 23
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 388

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 621

Publikacje:
1AT 16/2 Nr 421, s. 90-91 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 294, s. 331 (wzmianka)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu