Liczba odwiedzin: 4273
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1244

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1534-12-06
            odebrano [1535]-01-02

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 3465, s. 241-244
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 51 (TN), Nr 36, s. 137
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 90, s. 235

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 670

Publikacje:
1POCIECHA 4 s. 420 (ekscerpt)
2AT 16/2 Nr 615, s. 434-435 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu