Liczba odwiedzin: 17060
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #128

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1519-01-22


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 38
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 9r
3kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 176/II, k. 15r
4kopia język: łacina, XVI w., BS, R. 297, k. 12v
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 34 (TN), Nr 135, s. 102
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 4, s. 4
7kopia język: łacina, BK, 224, Nr 15, k. 10v-11r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 114

Publikacje:
1AT 5 Nr 12, s. 7 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu