Liczba odwiedzin: 16010
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1284

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1535-02-24
            odebrano 1535-03-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1606, s. 203-204

Publikacje:
1AT 17 Nr 108, s. 138-139 (in extenso; polski regest)
2BENNINGHOVEN Nr 86a, s. 48 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu