Liczba odwiedzin: 3495
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1295

Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1535-04-07
            odebrano [1535]-04-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 8, k. 44 + f. [1] missed in numbering after f. 44
2kopia kancelaryjna język: łacina, AAWO, AB, A 1, Nr 950, k. 406v-407r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 41

Publikacje:
1AT 17 Nr 223, s. 311 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu