Liczba odwiedzin: 8980
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #130

Ioannes DANTISCUS do Alfonso de VALDÉS
[Ghent (Gandavum)], [1531-04-13 or shortly after]

Regest polski: Dantyszek przesyła Valdesowi list, otrzymany od Cornelis’a [De Scheppera] z prośbą o radę, co odpowiedzieć. Uzgadnia szczegóły obiadu — skoro Valdes nie lubi ryb, zaprasza go na mięso; stwierdza, że jeśli Valdes nie przyjdzie, obiad i tak się odbędzie, nawet jeśli miałoby to być prandium Camillinum.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.7[a]
2lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 7[a]

Publikacje:
1CEID 2/3 (Letter No. 52) s. 251 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu