Liczba odwiedzin: 16518
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #131

Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS
Naples, 1519-02-19


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, autograf, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D.132, k. 7-9

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 58a(t.p.)
2regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 58a-b
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu