Liczba odwiedzin: 2503
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1348

Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Mikołaj DZIAŁYŃSKI (von DZIALIN) & Achatius von ZEHMEN (CEMA)
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1535-08-22
            odebrano Cracow

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 92, k. 91
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, AAWO, AB, A 1, Nr 982, k. 419v-420r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 95

Publikacje:
1AT 17 Nr 452, s. 557 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu