Liczba odwiedzin: 2569
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1363

Johann REYNECK do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1535-10-11
            odebrano [1535]-10-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 4, k. 60 + f. [1] missed in numbering after f. 60
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 391
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu