Liczba odwiedzin: 803
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1367

Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS
Lüneburg, 1535-10-27
            odebrano [1535]-12-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 142-145
2ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 2, Nr 91
3ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 764
4ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 2, Nr 102 (enclosure No. 3a)
5kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 16, k. 54v-59v
6kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 25LSB, BR 19, Nr 25b
7ekscerpt język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 17, k. 17v-18rSUB, Sup. Ep. 4041, Nr 18, k. 18r
8kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 76v-83v
9kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 22v-24v
10kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 141-153
11kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 53 (TN), Nr 94-95, s. 347-355
12kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1535, k. 69r-74v
13regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 93CBKUL, R.III, 30, Nr 94

Podstawy źródłowe - stare druki:
1Monumenta inedita s. 440-443 (in extenso)

Publikacje:
1ALTMEYER s. 335-336 (ekscerpt język: francuski przekład)
2RDHD 1889 Nr 14477, s. 1697 (łacina regest, selective - only Danish matters)
3DE VOCHT 1961 Nr DE, 312, s. 252-253 (angielski regest; ekscerpt)
4AT 17 Nr 538, s. 670-675 (in extenso; polski regest)
5Hanserecesse s. 282-283 (ekscerpt)
6BENNINGHOVEN Nr 102, s. 56-59, Beilage 3 (niemiecki regest)
7Españoles part II, Nr 79, s. 256-258 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
8CEID 2/2 (Letter No. 62) s. 304-314 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu