Liczba odwiedzin: 16786
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #141

Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS
Naples, 1519-06-26


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BK, 230, s. 351-354

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 622

Publikacje:
1POCIECHA 1947 Polska s. 87 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu