Liczba odwiedzin: 3614
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #142

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Barcelona, 1519-[07-30]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 176/II, k. 101r-103r
2kopia język: łacina, XVI w., BS, R. 297, k. 81v-83v
3kopia język: łacina, XIX w., BK, 224, Nr 83, k. 73v-76r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 49r-51v

Publikacje:
1AT 5 Nr 46, s. 68-70 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 3, s. 139-142 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu