Liczba odwiedzin: 4515
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1438

[Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon]
Löbau (Lubawa), 1536-04-07


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 87-88
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 172-173
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 135v-136r
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 54 (TN), Nr 63, s. 171-172
5regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 43

Publikacje:
1AT 18 Nr 131, s. 160-161 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu