Liczba odwiedzin: 15605
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1440

Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS
Wudzynek, 1536-04-20
            odebrano [1536]-04-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: polski, autograf, AAWO, AB, D. 4, k. 71

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 207

Publikacje:
1Listy polskie 1 Nr 47, s. 108-109 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu