Liczba odwiedzin: 18885
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1492

Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS
Koronowo, 1536-06-24

Regest polski: Maciej, opat w Koronowie, podtrzymuje swoje oświadczenie, że zmarły w jego klasztorze Maciej, gwardian [franciszkanów] w Chełmnie, nie wskazał przed śmiercią sprawcy swoich obrażeń; w jedynym oświadczeniu, jakie miał wówczas złożyć, zapewnił, że na jego chorobę nie poradzą nawet wszystkie leki razem wzięte (infirmitas mea est valde mirabilis et si omnes apothecas una semel gluttirem, non iuvarent sanare meam infirmitatem). Opat nie może zatem złożyć żadnego innego oświadczenia.
            odebrano [1536]-06-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 4, k. 81
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu