Liczba odwiedzin: 5319
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1528

Ioannes DANTISCUS do Mauritius FERBER
Löbau (Lubawa), 1536-08-08
            odebrano 1536-08-11

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 149-152
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 145-146
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 123r-v
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 54 (TN), Nr 133, s. 437-440
5regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 85r-v

Publikacje:
1AT 18 Nr 302, s. 330-331 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu