Liczba odwiedzin: 10469
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #153

Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS
[Vilnius], [1522-09-20]
            odebrano [1523-02-12]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 4, Nr 375, k. 107r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 198

Publikacje:
1AT 6 Nr 109, s. 121 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu