Liczba odwiedzin: 8637
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1530

Ioannes DANTISCUS do Mauritius FERBER
Löbau (Lubawa), 1536-08-14
            odebrano 1536-08-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1596, s. 433-434
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu