Liczba odwiedzin: 417
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1534

Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1536-09-03
            odebrano [1536]-09-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 4, k. 89 + f. [1] missed in numbering after 89
2kopia kancelaryjna język: łacina, AAWO, AB, A 1, Nr 1040, k. 442v-443r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 305-306

Publikacje:
1AT 18 Nr 347, s. 380 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu