Liczba odwiedzin: 10233
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1535

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1536-09-03
            odebrano [1536]-09-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1601, s. 657-660
2kopia język: łacina, XX w., BJ, rkps akc. 187/59, 67

Publikacje:
1AT 18 Nr 345, s. 378-380 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu