Liczba odwiedzin: 6253
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1548

[Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI]
Löbau (Lubawa), 1536-10-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 159-164
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 147-151
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 54 (TN), Nr 159, s. 515-522
4regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 97r-98v

Publikacje:
1AT 18 Nr 390, s. 424-427 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu