Liczba odwiedzin: 14952
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #157

[Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon
Nuremberg, 1522-07-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 4, Nr 352, k. 73-74
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 21r-23r
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 47, s. 185-192
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 15, s. 18-21

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1522, k. 5-6
2koncept język: łacina, autograf, XVI w., BCz, 1598, s. 535-536

Publikacje:
1Españoles part II, Nr 6, s. 145 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu