Liczba odwiedzin: 8860
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #158

Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1522-08-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 81-82
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 48, s. 194-193(!)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 168

Publikacje:
1AT 6 Nr 87, s. 105-106 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu