Liczba odwiedzin: 7964
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1611

Hieronymus VIETOR do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1537-03-30
            odebrano [1537]-04-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 4, k. 101

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 425

Publikacje:
1MEJOR 1997 Nr 2, s. 155-156 (in extenso; polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu