Liczba odwiedzin: 8744
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1615

Anselmus EPHORINUS do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1537-04-01
            odebrano [1537]-07-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 7
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 24r-v
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 308

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 426
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu