Liczba odwiedzin: 475
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1646

Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1537-06-12
            odebrano [1537]-08-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 12
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 312

Publikacje:
1HIPLER 1868 s. 532 (ekscerpt)
2HIPLER 1891 Nr 44, s. 541-542 (in extenso)
3DE VOCHT 1961 Nr DE, 351, s. 292-293, 307 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu