Liczba odwiedzin: 9583
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #167

Thorn Town Council do Ioannes DANTISCUS
Thorn (Toruń), 1522-12-26


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1596, s. 121-122
2kopia język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1523, p. 43-44
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu