Liczba odwiedzin: 4509
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1708

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Löbau (Lubawa), 1537-09-1[3]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, BCz, 244, s. 227-230
2regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 46r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 572

Publikacje:
1Starożytności s. 70 (ekscerpt język: polski przekład)
2SIKORSKI 1968 Nr 396, s. 101 (polski regest)
3Kopernik na Warmii Nr 418, s. 493 (polski regest)
4CEID 1/1 Nr 31, p. 220-223 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu