Liczba odwiedzin: 3789
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1711

Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS
Monzón, 1537-09-11
            odebrano [1538]-02-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 153-154
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 29
3ekscerpt język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 23, k. 20r-v (fragments)
4ekscerpt język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 19, k. 68r-69r
5ekscerpt język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 171-173
6ekscerpt język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 28r
7ekscerpt język: łacina, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 42, s. 339-340
8kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 45r-v
9ekscerpt język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 96r-97r
10ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 44
11regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 98
12regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 593

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 363, s. 297-298 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu