Liczba odwiedzin: 16370
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1719

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Löbau (Lubawa), 1537-09-22
            odebrano [1537]-09-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 253-256

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 33, p. 226-227 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu