Liczba odwiedzin: 12325
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1745

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Löbau (Lubawa), 1537-10-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 263-264
2brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 269 (t.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 617

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 53, p. 279-280 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu