Liczba odwiedzin: 20954
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1766

Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS
Monzón, 1537-11-09


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 155-156
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 30
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 99

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 59

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 366, s. 299 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu