Liczba odwiedzin: 25238
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1784

[Ioannes DANTISCUS] do Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN)
Löbau (Lubawa), 1537-11-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 288 (b.p.)
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 645

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 62, p. 297 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu