Liczba odwiedzin: 7831
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1792

Ioannes DANTISCUS do Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)
Löbau (Lubawa), 1537-11-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, BCz, 1596, s. 459-462
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 304 (t.p.)
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 534

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 643

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 77, p. 334-335 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu