Liczba odwiedzin: 13813
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1796

[Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI]
Löbau (Lubawa), 1537-11-21


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 306-305(!)
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 234-237
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 170v-171v
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 78, s. 489-493

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 653

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 84, p. 349-353 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu