Liczba odwiedzin: 16693
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1799

[Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE]
Löbau (Lubawa), 1537-11-24


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 317-318
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 237-238
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 172r-v
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 79, s. 495-498
5regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 66r-v

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 86, p. 356-359 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu