Liczba odwiedzin: 2064
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1805

[Ioannes DANTISCUS] do [Mikołaj RUSSOCKI]
Löbau (Lubawa), 1537-11-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 312 (b.p.)
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 239-239
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 173r
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 80, s. 499-500

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 656

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 87, p. 360-362 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu