Liczba odwiedzin: 7966
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1818

[Ioannes DANTISCUS] do [Johann TYMMERMANN]
Löbau (Lubawa), 1537-12-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 67, k. 105r (b.p.)
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 242
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 174v
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 82, s. 505

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 672

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 91, p. 368 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu