Liczba odwiedzin: 5060
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1827

Kaspar BENER, Mathias GLOCKENER & Alexander REICHENAU do Ioannes DANTISCUS
Löbau (Lubawa), 1538-11-06
            odebrano 1538-11-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1597, s. 235-238
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu