Liczba odwiedzin: 12297
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #183

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Bergen op Zoom, 1523-05-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 4, Nr 419, k. 197
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 102v
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 137, s. 565-566
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 97, s. 123

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 229
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu